Vores plan for naturgenopretning

Vores plan? Vi lærer hele tiden. 😊

Vores mission er at hjælpe biodiversiteten på vej, hvor vi kan.

Det betyder, at vi vil bruge de penge, vi tjener på at sælge t-shirts og andre (kommende) produkter til at købe jord og bevare og/eller omdanne det til naturlige vilde områder. Samtidig vil vi gøre det klogt for at sikre, at den indsats, vi yder, får størst mulig positiv effekt.

Man kunne tro (som vi har gjort indtil nu), at den bedste måde at skabe naturlige skove på er at lade jorden være som den er. Måske plante et par træer og grave en lille dam, men lad generelt naturen tage sig af opgaven med at vende tilbage til en 'vild' tilstand. Det perspektiv har vi stadig til en vis grad, men man kan altid blive klogere. Vi kan i hvert fald. ☺️

denne artikel (på dansk) fortæller historien om et par, der har forvandlet deres ejendom fra landbrugsjord til et naturområde, hvor biodiversiteten trives. Det opnår de til dels ved at grave grus, fjerne næringsrig jord og blotlægge en mere næringsstof-fattige jord, hvor mange truede plantearter har bedre levevilkår. Det kan virke lidt kontraintuitivt at bruge store industrimaskiner i jagten på 'naturlig' natur, men i eksemplet fra artiklen giver det rigtig god mening. Som en ekstra bonus kan det mulige salg af det opgravede grus yderligere accelerere en mission som vores.

Som tidligere nævnt er vi stadig for tidligt i NaturalGlobes historie til at tale om specifikke naturområder og deres potentielle forvaltning, men en tilgang, der fremskynder genopblussen af sarte og sjældne plante- og dyrearter, er bestemt på vores tegnebræt.

 

NB. Hvis du vil dykke længere ned i området for jordgenopretning, er der et væld af rigtig gode ressourcer online. Se for eksempel dette Medium artikel, og disse interaktive kort (1) (2).

🌳 ❤️ 🌳

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.